Om Kulturkriget

Jag heter Johan Karlström och Kulturkriget är namnet på mitt projekt som går ut på att göra människor medvetna om vad som egentligen händer i samhället. Genom att erbjuda människor teorier och förklaringar så blir det lättare för dom att hantera vansinnet, och kanske försöka rädda nationen i någon form.

När de ges ett språk för diskussioner så blir det möjligt att tala och tänka kring problemen på ett djupare plan än att bara utbrista “Det är förjävligt!!” eller “Dom är fan inte kloka!!”. Den maktlöshet och desperation såna människor känner är förtärande.

Men jag vill också försöka hjälpa människor att ifrågasätta sig själva. Särskilt de som tror att de är klokare än alla andra, men som ändå inte gör något åt problemen. Jag vill visa dom att det dom egentligen sysslar med är att skydda sitt eget ego från att ta in verkligheten. För det skulle leda till att alla deras föreställningar och uppblåsta självbild skulle rasa samman.

Jag vill visa hur alla lösningar som dessa “sansade och vettiga” liberaler föreslår är orsaken till alla problem i samhället.

Kort kan jag väl säga att jag vill hjälpa människor att omvärdera sig själv och sin roll i samhället. Få dom att förstå att deras beteende är basen för hela det narcissistiska förtrycket. Jag vill göra människor medvetna.

Kanske borde jag kallat mig Kulturterapeuten istället. 🙂

Twitter: @Kulturkriget

Facebook: Johan Karlström 

Youtube: Kulturkriget